Google+

מסחר

לפירמת הטיס גרינבאום ושות' התמחות בתחום המסחר. הפירמה מספקת שירותים ללקוחות רבים בסקטור זה, בתחומי פעילויותיו השונים, ומציעה סל כולל של שירותים בהתאם לצרכי הלקוחות. לפירמה ניסיון רב שנים הכולל היכרות עם הדרישות הייחודיות של הלקוחות בסקטור. אנו מלווים מגוון לקוחות נרחב, החל מחברות משפחתיות, חברות בינוניות ועד גופים גדולים.
משרדינו באמצעות שותפיו מלווה את לקוחותינו בפעולות עסקיות שוטפות ומספק חבילת שירותים מקיפה המותאמת לצרכיהם, הכוללת, בין היתר, שירותים כלכליים, שירותי מס ושירותים חשבונאיים שוטפים לביצוע פעולותיהם.

 

בין יתר השירותים נכללים:

  • ביקורת דוחות כספיים– הפירמה מספקת שירותי ביקורת ועריכת דוחות כספיים לחברות.
  •  יעוץ ותכנון מס– למחלקת המיסים של משרדינו ניסיון רב בליווי מיסויי של חברות מתחום המסחר.
  •  שרותי יעוץ כלכלי– הפירמה מנוסה בהכנת תכניות עסקיות, ליווי עסקאות, ניתוחים כלכליים ופיננסיים, עזרה בקבלת אשראי מגופים פיננסים שונים.
073-2228787