Google+

תעשייה

לפירמת הטיס גרינבאום ושות' התמחות בתחום התעשייה. הפירמה מספקת שירותים ללקוחות רבים בסקטור זה, על מגוון פעולותיו השונות, ומציעה סל כולל של שירותים בהתאם לצרכי הלקוחות. לפירמה ניסיון רב שנים הכולל היכרות עם הדרישות הייחודיות של הלקוחות בסקטור. הפירמה מלווה מגוון לקוחות נרחב, החל מחברות משפחתיות, חברות בינוניות ועד גופים גדולים.
הפירמה באמצעות שותפיה מלווה את לקוחותינו בפעולות עסקיות שוטפות ומספקת חבילת שירותים מקיפה המותאמת לצרכיהם, הכוללים, בין היתר, שירותים כלכליים, שירותי מס ושירותים חשבונאיים שוטפים.

בין יתר השירותים נכללים:

  • ביקורת דוחות כספיים– הפירמה מספקת שירותי ביקורת ועריכת דוחות כספיים לחברות.
  •  יעוץ ותכנון מס– למחלקת המיסים של משרדינו ניסיון רב בליווי מיסויי של חברות מתחום התעשייה. הפירמה מספקת ללקוחות ההיי טק יעוץ בתחום מיזוגים ופירוקים, פניה ל"רולינג" לפני קבלת החלטות גורליות לחברה, ניצול חוקי עידוד כולל הכרה ותמיכה של המדען הראשי וכו.
  •  שרותי יעוץ כלכלי– הפירמה מנוסה בהכנת תכניות עסקיות, ליווי עסקאות, ניתוחים כלכליים ופיננסיים .
073-2228787