Google+

פינת נוסטלגיה

הסניף הצפוני החל את פעילותו ברחוב יפו 51 בחיפה בשנת 1936

 

 • מכונת כתיבה ראשונה

  מכונת הכתיבה הראשונה ששימשה את המשרד בעשור הראשון של פעילותו.

 • מלחמת העולם השנייה

  הפצצת חיפה על ידי האיטלקים במלחמת עולם השנייה

 • שנות השלושים

  רחוב יפו בחיפה בשנות השלושים

 • כיבוש חיפה

  כניסת הבטליון ההודי של צבא הוד מלכותה בעת כיבוש חיפה.

 • פירמת רואי חשבון הטיס גרינבאום ושות.

  רחוב יפו 51 חיפה בשנת 1988 קומה שלוש מאוכלסת על ידי פירמת רואי חשבון הטיס גרינבאום ושות.

   

073-2228787