Google+

שירותי ייעוץ וטיפול בתחום המס

הפירמה מספקת  שירותי מיסוי במגוון רחב של נושאים וזאת תוך דגש על שירות מקצועי ומסור . שירותים אלה מוצעים למגוון הרחב של לקוחות המשרד, כמו גם למגוון עסקים שאינם נמנים עם לקוחותינו הקבועים.

אנו מאמינים שניהול אחראי ואקטיבי של מדיניות המס של לקוחותינו עשוי לחסוך לא מעט כסף..

גילוי מלא ומקיף ושקיפות בדיווח לרשויות מהווים בסיס להצלחת יישומה האפקטיבי של מדיניות המס. תכנון מס מקיף הבוחן את תמונת הצרכים הכוללת של העסק וצופה פני עתיד.

בין השאר הפירמה מטפלת בנושאים הבאים:

  • ייצוג בדיוני שומות במס הכנסה, מס ערך מוסף, ביטוח לאומי וניכויים.
  • ליווי וייעוץ לעסקאות מיזוגים, פיצולים, עסקאות מקרקעין ומחקר ופיתוח .
  • קבלת פרה רולינג (אישור מוקדם) מרשויות המס.
  • הקלות במיסוי לעולים חדשים ותושבים חוזרים.
  • חוק עידוד השקעות הוןיעוץ וליווי חברות המעוניינות לבחון את זכאותן לקבלת הטבות מס ע"פ החוק   לעידוד השקעות הון.

 

073-2228787